Intrastato ataskaitų rengimas

UAB EKAUNTA

+370 650 97095

Intrastato ataskaitų rengimas

Intrastatas

Intrastatas – tai duomenų apie Lietuvos prekybą su Europos Sąjungos valstybėmis surinkimo sistema. Jo tikslas – informacijos apie prekių srautus tarp Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių teikimas. Intrastato duomenys – tai išsamus informacijos šaltinis planuojant gamybą, tiriant rinką, prognozuojant ir analizuojant Lietuvos ūkio raidą. Jo duomenys pravartūs:

• valstybinėms institucijoms;
• privačioms firmoms ir organizacijoms;
• pavieniams asmenims.

Kaip vyksta Intrastato ataskaitų teikimas?

Pirmiausia nustatomos Intrastato įvežimo ir išvežimo ataskaitos teikimo ribos: kokia yra praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių ir išvežtų prekių vertė. Šias ribas apskaičiuoja kalendoriniams metams ir kasmet skelbia Lietuvos statistikos departamentas. Lietuvoje PVM mokėtojais laikomi registruoti asmenys, kurių einamųjų metų įvežimo ir (arba) išvežimo suminė vertė nuo metų pradžios viršijo nustatytas Intrastato įvežimo ir (arba) išvežimo ataskaitų teikimo ribas. Tai skaičiuojama pradedant nuo mėnesio, kai riba buvo viršyta, skaičiavimas vykdomas iki kalendorinių metų pabaigos. Intrastato ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu (internetu) prisijungus prie Intrastato ataskaitų surinkimo ir apdorojimo sistemos IDAIS.

UAB Ekaunta

Norite dirbti kartu?